top of page

Hisszük, hogy a világot és benne az embert Isten teremtette, és nem valószínűtlen véletlenek sorozata hozta létre. Isten tökéletesnek teremtett mindent, de sajnos az emberi bűnök elrontják.

De Isten szeret bennünket, és Jézus Krisztusban megmutatja az emberek számára a megfelelő utat, amelyet követhetünk.Az Iránytű Alapítvány minden munkatársa személyes döntés útján megtért keresztény, Krisztuskövető, és elkötelezett abban, hogy az Igazságban járjon. Személyes példák sorával, az életében bekövetkezett pozitív változással látjuk, hogy Isten beköltözve a szívekbe a helyes irányba tereli az emberek életét. Hisszük azt, hogy a Biblia az élő Isten szava, és tartalmaz minden iránymutatást, amely egy békében és szeretetben élhető élethez vezet.Munkánk során nem hittérítők kívánunk lenni, hanem az Igazság közvetítői elsősorban az élet gyakorlati dolgaiban. Istennek célja van minden egyes teremtményével, és ehhez adott számunkra útmutatást, iránytűt.Meggyőződésünk szerint a siker kulcsa nem karrierben, pénzben, anyagi javakban mérhető, hanem a lelki békében, egyensúlyban. A megtört szívet melegíteni, a kudarcérzést megszüntetni, a félelmet eloszlatni kívánjuk mindenkiben, akinek a lelke erre szomjazik. Hisszük, hogy a problémák megoldásának megtalálásában Isten Igéje az irányadó, hiszen Ő a Teremtő.

bottom of page