top of page

Az alapítvány adatai

Bankszámlaszám: 73200189-16024908 (Takarék Bank)

Adószám: 18337914-1-19

E-mail cím: alapitvany.iranytu@gmail.com

Székhely: 8200 Veszprém, Juhar u. 39.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Ördögárok u. 3/A

Telefonszám: 06-30-2578800

Letöltések

Célok

Kuratórium

A Biblia örökérvényű szellemi és erkölcsi értékeinek népszerűsítése, valamint ezen értékekre alapozva a társadalomban sokrétű segítő tevékenység végzése. Különösen az alábbiak érdekében:
• családok erősítése
• fiatalok számára értékközvetítés
• szellemi és anyagi esélyegyenlőség segítése
• egyéni lelki, mentálhigiénés állapot javítás, állapot megőrzés


Az alapítvány cél szerinti tevékenységei:

• kulturális-, sport-, közösségi-, szabadidős programok szervezése, támogatása
• előadások, képzések, tréningek szervezése
• gyermek és ifjúsági tanácsadás
• gyermek és ifjúsági klubtevékenység szervezése, támogatása
• hátrányos helyzetű, erkölcsi vagy szociális szempontból veszélyeztetett személyek, családok anyagi-, erkölcsi- és lelki támogatása
• karitatív tevékenységek lebonyolítása, segélyek szervezése
• könyvek, kiadványok szerkesztése, kiadása, támogatása
• konferenciaszervezés, -támogatás
• tanulmányutak szervezése, támogatása
• közösségi és szabadidős centrumok létrehozása, működtetése, támogatása

 

Az alapítvány az alábbi – jogszabályokból levezethető – közfeladatokat látja el:

• Családsegítés (1997. évi CLVI. 26. § c) 2.) – 1993. évi III. törvény 64. §, 2011. évi CCXI. törvény 1. §, 4. §, 6. §, 25. §
• Tudományos tevékenység, kutatás (1997. évi CLVI. 26. § c) 3.) – 1990. évi LXV. törvény 8. §
• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. 26. § c) 4.) – 1990. évi LXV. törvény 8. §, 2011. évi CCXI. törvény 4. §
• Gyermek- és ifjúsági feladatok (1997. évi CLVI. 26. § c) 10.) – 1990. évi LXV. törvény 8. §, §, 2011. évi CCXI. törvény 3. §

Lukáts Gábor

kuratóriumi tag

 

Gadár László

kuratóriumi elnök

alapitvany.iranytu@gmail.com

30/2578800

Weltler Tamás

kuratóriumi tag

 

bottom of page